Welke taaldiensten bieden wij aan

Kwalitatieve en gespecialiseerde vertalingen

Zakelijke vertalingen

Van al uw professionele teksten

Uw taal is uw uithangbord. LCVB zorgt ervoor dat uw zorgvuldig opgestelde teksten ook in de vreemde taal naar uw klanten of relaties gecommuniceerd kunnen worden. Dit kan gaan van belangrijk mailverkeer, tot marketingteksten of socialemediaberichten. U levert ons de teksten (liefst) in een Word-bestand aan en wij zorgen dat u deze zorgvuldig vertaald terug ontvangt; steeds binnen de afgesproken termijn.

Discretie is uiteraard steeds gegarandeerd voor alle soorten teksten. Indien nodig ondertekenen wij een NDA/geheimhoudingsovereenkomst. 

Technische vertalingen

Voor teksten van een hoger technisch niveau


Onze specialiteit ligt in het vertalen van technische en juridische teksten. Hoewel wij voor andere vakgebieden ook een aantal gespecialiseerde vertalers in het laatje hebben liggen, kunnen wij u verzekeren dat zowel juridische documenten (zoals contracten, overeenkomsten of statuten) als technische formulieren (handleidingen, veiligheidsbrochures, werkinstructies) ons linguïstische lievelingsgerecht zijn. Deze teksten bevatten overigens een bepaalde vakterminologie, die niet iedere vertaler eigen is. Wij leggen per klant een databank aan, waarbij we het toepassen van het bedrijfseigen jargon kunnen respecteren en garanderen.

Discretie is uiteraard steeds gegarandeerd voor alle soorten teksten. Indien nodig ondertekenen wij een NDA/geheimhoudingsovereenkomst. 

Professionele taaltrainingen

Op locatie of online

Onze multiculturele en globale ondernemingscultuur vraagt om steeds meer kennis van talen. Heeft u een doorgedreven opfrissing nodig van uw Nederlands of Engels, zijn uw medewerkers net niet vaardig genoeg in een van beide talen of wenst u een taalworkshop van een namiddag in uw bedrijf te organiseren?

LCVB zorgt voor het juiste cursusmateriaal in de juiste setting, met de gepaste docent en opgesteld om te voldoen aan uw eisen, binnen de vooropgestelde tijdspanne. Geen enkele cursus nemen wij zo uit het rek, wij passen alles aan, aan de individuele vraag van de klant. Uiteraard zijn we flexibel in de tijdindeling. Uw tijd is kostbaar en dat snappen wij.

Praktisch gezien verkiezen wij privélessen maar lessen in groep kunnen uiteraard ook; liefst tot maximaal 4 deelnemers. 

Wij maken deel uit van uw kapiTaal. Met dezelfde visie en de neuzen in dezelfde richting. 

- Hoe moeilijker de tekst, hoe harder ik me erin vastbijt - V.B.

 

Tarieven

Voor uw prijs op maat, contacteer ons vrijblijvend

Zakelijke vertaling

Vrij van beëdiging of legalisatie

Onder zakelijke vertalingen verstaan wij alle gespecialiseerde vertalingen van technische, zakelijke of juridische aard. Onze software bekijkt het aantal herhalingen of onvertaalbare termen (zoals namen, cijfers of vaste termen) en wij maken aan de hand daarvan een gepaste offerte op.

Let wel: voor de vertaling zelf gebruiken wij geen vertaalsoftware! Enkel onze databanken. Wij zijn academische vakmensen en maken geen gebruik van vertaalrobots.

Voor alle zakelijke vertalingen van de gangbare talen, vragen wij een vast tarief van 
€ 0,14/woord in de brontaal,
inclusief proeflezing, exclusief btw.

Gangbare talen zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans. 

Beëdigde vertaling

Met of zonder legalisatie

Bepaalde documenten, zoals geboorteaktes, huwelijkscertificaten of politiedocumenten mogen enkel door beëdigde vertalers behandeld worden. Hiervoor werken wij samen met een aantal gespecialiseerde vertalers die, afhankelijk van de gewenste taal, op korte termijn de beëdigde vertaling kunnen afleveren. Indien nodig, laten wij de vertaling ook legaliseren. 

Uw prijs hangt af van de  lengte van het document, de brontaal en de doeltaal

Stuur vrijblijvend uw document (of een scan ervan) naar ons toe. Wij maken graag een offerte voor u op. Wij doen ons best steeds korte deadlines en competitieve prijzen aan te bieden. 

 

+32 497 46 79 08

  • Google Places
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2021 by Taalbankier LCVB