Copying Down

Praktische informatie

Alle antwoorden op uw vragen

Contact

Welke talen biedt LCVB aan?

Onze huisspecialiteit is het Engels. Zoals de Ierse Nobelprijswinnaar George Bernard Shaw zeer eloquent verwoordde: "English is the easiest language to be spoken badly". Met een Masterdiploma op zak, continuous improvement en ondertussen jarenlange ervaring in verschillende (technische) jargons, durven wij ons 'Specialist Engels' noemen.

Hoe zit het met de andere talen? Geen probleem. LCVB werkt enkel met gediplomeerde en even gedreven vertalers als wijzelf. Na een proefvertaling of een bewijs van vakkennis en ervaring, tekenen onze vertalers een freelance agreement  en gaan zij voor ons aan de slag. Momenteel werken wij met een aantal vaste vertalers voor het Frans, het Arabisch, het Duits en het Italiaans. Contacteer ons gerust voor andere talen; de kans is groot dat we je kunnen verderhelpen. 

Hoe lever ik mijn documenten aan?

Meestal zijn professionele documenten opgesteld in een werkbaar bestand, zoals Word, Excel of PowerPoint.
U krijgt uw vertaalde documenten ook terug in hetzelfde format en met dezelfde lay-out, of in het format dat u verkiest.

Particulieren of bedrijven die een officieel document willen laten vertalen, mogen ook een duidelijke en volledige foto van dit document doorsturen per WhatsApp. Hiermee kunnen wij meestal verder. U ontvangt uw vertaling dan in een Word- of .pdf-bestand. 

Welke informatie krijgen wij graag van u bij aanlevering van de teksten: voor welk doelpubliek is de vertaling bedoeld (indien dit niet duidelijk zou zijn), tegen wanneer heeft u de vertaling ten laatste nodig en wie is de contactpersoon intern zodat wij vragen kunnen stellen mocht er iets niet duidelijk zijn. Soms zijn bronteksten niet transparant genoeg opgesteld om een juiste weergave in de vertaling te kunnen garanderen.

Indien nodig, brengen wij een bezoek aan de firma. Vooral voor bedrijven van hoogtechnologische aard, waarbij de werking van de machines, sensoren, onderdelen en de omgang met het opererend personeel van groot belang zijn voor een correcte vertaling, maken wij met plezier tijd voor dit bezoek en deze kennismaking. 

Moet ik op voorhand betalen?

Op deze vraag luidt een tweeledig antwoord.
Particulieren, die vaak beëdigde of gelegaliseerde vertalingen nodig hebben, krijgen een factuur vóór de aflevering van hun vertaalde documenten. Na betaling van deze factuur (of het verzenden van een betaalbewijsje - dit mag trouwens via WhatsApp) bezorgen wij de vertaling per post of persoonlijk in de bus van onze klant.

Bedrijven betalen pas na het ontvangen van de factuur en volgens de vermelde betalingsvoorwaarden. Nieuwe bedrijven vragen wij soms om alvast een voorschot te betalen, als dit als nieuwe klant om een erg grote opdracht gaat. Onze boekhoudafdeling stuurt de factuur meestal op het einde van de maand op.

Hoelang moet ik wachten op mijn vertaling?

Levertermijnen worden steeds onderling besproken, afhankelijk van de agenda van de vertaler en de urgentie van de vertaling. LCVB staat erom bekend krappe deadlines te respecteren en is geen 9-5-vertaler. Uw noodzaak is onze noodzaak. Wij maken voor hoogtechnologische teksten of voor teksten van juridische aard gebruik van een proeflezer, iemand die de vertaling controleert aan de hand van de brontekst. Deze specialist heeft uiteraard ook tijd nodig, maar geen nood: dit wordt steeds vanaf het begin met u zo gecommuniceerd. Deze revisie maakt overigens deel uit van onze diensten en zit steeds in de prijs inbegrepen.

Voor gelegaliseerde vertalingen hangen wij helaas af van het Nationaal Register, een dienst verbonden aan de FOD Justitie, gevestigd in Brussel. Sinds 1 januari 2021 is het legalisatieproces veranderd. Dit heeft de doorlooptijd helaas zwaar beïnvloed. Wij doen ons best om uw gelegaliseerde vertalingen zo spoedig mogelijk af te leveren maar zijn dus gebonden aan deze beperking. Wij houden u steeds zo goed mogelijk op de hoogte. Update: de meeste van onze beëdigde vertalers hebben ondertussen hun persoonlijke legalisatiestempel ontvangen. Dit verkort de levertijd aanzienlijk. Wij brengen u per opdracht op de hoogte van de juiste levertermijn.

Zijn er subsidies voor vertalingen?

Jazeker. Voor Vlaamse ondernemingen geven wij alvast deze link mee. Contacteer ons voor meer mogelijkheden.