top of page
Copying Down
White logo - no background.png

Praktische informatie

Alle antwoorden op uw vragen

Grey Theme Objects
Image by Anita Austvika
 • Welke talen biedt LCVB aan?
  In principe kunnen wij voor elke taal een oplossing bieden. Momenteel werken wij met een veertigtal vaste vertalers voor de meest gangbare talen zoals het Frans, het Arabisch, het Duits, het Spaans en het Italiaans. Contacteer ons ook voor andere talen; hoewel minder courant, hebben we daar ook vertalers voor klaarstaan. Zo vertaalden we technische projecten al van het Roemeens en naar het Slovaaks. LCVB werkt enkel samen met gediplomeerde en even gedreven vertalers als wijzelf. Na een proefvertaling of een bewijs van vakkennis en ervaring, tekenen onze vertalers een freelance agreement (met NDA) en kunnen zij voor ons aan de slag. Mocht u toch niet tevreden zijn over een vertaling of merkt u een fout? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten en wij zetten dit - indien vereist - onmiddellijk recht.
 • Hoe lever ik documenten best aan?
  Meestal zijn professionele documenten opgesteld in een werkbaar bestand, zoals Word, Excel of PowerPoint. Gespecialiseerde technische software werkt vaak met bestanden zoals .pid, .xliff of .dwg; hier kunnen wij ook mee overweg. U krijgt uw vertaalde documenten ook terug in hetzelfde format en met dezelfde lay-out. Particulieren of bedrijven die een officieel document willen laten vertalen, mogen ook een duidelijke en volledige foto van dit document doorsturen per WhatsApp. Hiermee kunnen wij verder. U ontvangt uw vertaling dan in een Word- of .pdf-bestand. Vergeet zeker de achterzijde niet. Hieronder ziet u een voorbeeld van een goede foto: alle tekst is leesbaar, ook in de hoeken en kleine letters, de foto is scherp en toont de volledige pagina. ​ Welke informatie krijgen wij graag van u bij aanlevering van de teksten: voor welk doelpubliek is de vertaling bedoeld (indien dit niet duidelijk zou zijn), tegen wanneer heeft u de vertaling ten laatste nodig en wie is de contactpersoon intern zodat wij vragen kunnen stellen mocht er iets niet duidelijk zijn. Soms zijn bronteksten niet transparant genoeg opgesteld om een juiste weergave in de vertaling te kunnen garanderen. ​ Wij brengen bij technische projecten meestal een bezoek aan de firma. Vooral voor bedrijven van hoogtechnologische aard, waarbij de werking van de machines, sensoren, onderdelen en de omgang met het opererend personeel van groot belang zijn voor een correcte vertaling, maken wij met plezier tijd voor dit bezoek en deze kennismaking.
 • Hoe zie ik hoeveel woorden mijn tekst bevat?
  Vertaaloffertes worden bijna altijd berekend met een prijs per woord in de brontaal. Je kan zelf een indicatie krijgen van de prijs door het aantal woorden van je document te vermenigvuldigen met de standaardprijs € 0,15. Maar hoe weet je nu hoeveel woorden je document telt? ​ Voor Word-documenten is dit gemakkelijk. Ruw geschat telt een volle pagina tekst 500 woorden. Wil je het precieze aantal weten dan kijk je links onderaan in de grijze balk onder je document. Naast het aantal pagina's zie je daar het aantal woorden van dit complete document. Voor een ruimer overzicht met het aantal woorden of het aantal karakters (met en zonder spaties) kijk je in de menubalk bij Controleren en dan Woorden tellen. ​ Voor andere formats wordt het moeilijker; zij geven deze optie vaak niet. Als je op voorhand toch een idee wil hebben, kan je de woorden kopiëren naar een Word-bestand om op die manier toch het aantal woorden te kennen. Bovendien geldt deze simpele regel van het aantal woorden niet voor officiële documenten (beëdigde en/of gelegaliseerde vertalingen), waarbij prijzen sterker afhangen van talencombinaties en officiële procedures. ​ Om dadelijk de juiste prijs te weten stuur je best gewoon je document naar ons toe. Binnen de paar uur ken je dan de totaalprijs voor jouw vertaalwerk.
 • Hoelang moet ik wachten op mijn vertaling?
  Levertermijnen worden steeds onderling besproken, afhankelijk van de agenda van de vertaler en de urgentie van de vertaling. LCVB staat erom bekend krappe deadlines te respecteren en is geen 9-5-vertaalbureau. Uw noodzaak is onze noodzaak. Wij maken voor hoogtechnologische teksten of voor teksten van juridische aard gebruik van een proeflezer, iemand die de vertaling controleert aan de hand van de brontekst. Deze specialist heeft uiteraard ook tijd nodig, maar geen nood: dit wordt steeds vanaf het begin met u zo gecommuniceerd. Deze revisie maakt overigens deel uit van onze diensten en zit steeds in de prijs inbegrepen. ​ LCVB haalt de afgesproken deadline 100% van de tijd.
 • Wat is een apostille en wanneer heb ik dit nodig?
  In het kort is een apostille een soort legalisatie van uw documenten, wat betekent dat uw Belgische documenten bruikbaar worden in het buitenland en uw buitenlandse document in België. De apostille wordt steeds uitgegeven door het land van herkomst van het document. Nog korter: een apostille is een stempel, sticker of aparte pagina die waarborgt dat uw document legaal is. Hieronder ziet u een voorbeeld van een apostille. Wanneer heeft u dan een beëdigde vertaling nodig? Indien u een document heeft dat is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Portugees, dan moet dit document vergezeld zijn van een beëdigde vertaling voordat u de apostille verkrijgt. Alle documenten die bestemd zijn voor gebruik in België dienen bovendien te worden vertaald naar een van onze landstalen om rechtsgeldig te zijn. Gemeentebesturen vragen om praktische redenen soms beëdigde vertalingen van het Frans naar het Nederlands, en omgekeerd. Wij werken nauw samen met alle omliggende (en andere) gemeentebesturen. Waar aanvragen? Indien uw Belgische document een apostille vereist, dan kan u dit aanvragen bij de dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Het adres van de loketten is Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel. U maakt best een afspraak en dan wordt u meteen geholpen. Dit kost 20 euro per document. Binnenkort kan dit voor particulieren ook online via eLegalization. Wijzelf hebben al toegang tot dit platform en kunnen u dus snel helpen, zonder tripje naar Brussel. ​ Had u graag wat meer informatie? Vraag er ons naar, wij kunnen u vast verderhelpen. ​ Uitgebreidere informatie over apostilles en legalisaties vindt u hier.
 • Welke kwaliteitsrondes doorloopt mijn project?
  Dit is een zeer goede en belangrijke vraag. Bij ons wordt elke vertaling nagekeken en indien mogelijk nagelezen door een moedertaalspreker. Dit is niet altijd mogelijk omdat er voor bepaalde minder courante talen zoals het Hongaars, het Swahili of het Russisch minder vertalers of professionele proeflezers beschikbaar zijn. Om die reden werken wij enkel samen met vertalers die ten eerste zélf een kwaliteitsronde uitvoeren, voordat zij het vertaalwerk terug naar de hoofdzetel sturen. Vanaf het moment dat wij twijfelen over bepaalde termen of bewoordingen, schakelen we een extra proeflezer in; deze kost wordt uiteraard nooit doorgerekend aan u als klant, deze verantwoordelijkheid ligt bij ons. ​ LCVB levert nooit teksten in waarvan de kwaliteit niet gecontroleerd werd. ​ Mocht u toch een interpretatiefout ontdekken in uw vertaling, breng ons hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Wij leggen graag uit waarom bepaalde keuzes gemaakt werden of we passen de tekst naar uw wensen aan. Redigeren, reviseren en vertalen blijven erg persoonlijke vaardigheden die steeds aan interpretaties en meningen onderworpen zijn. Wij doen ons best steeds naar uw wensen te vertalen, ons te houden aan de schrijfstijl van de originele auteur en met aandacht voor de doelgroep. Zo zal eenzelfde document anders vertaald worden voor technici op de werkvloer dan voor de particuliere eindgebruiker.
 • Wat zijn de tarieven?
  Professionele vertalingen zonder beëdiging of legalisatie Dit is de meest courante soort vertaling en kan door ons het gemakkelijkste berekend worden omdat deze teksten meestal in Word worden aangeleverd. Voor technische projecten is dit niet altijd het geval; na ontvangst van uw tekst bekijkt onze software het aantal herhalingen of onvertaalbare termen (zoals namen, cijfers of vaste termen) en maken wij aan de hand daarvan een gepaste offerte op. ​ Let wel: voor de vertaling zelf gebruiken wij geen vertaalsoftware, enkel onze zelf aangemaakte databanken voor uniformiteit van jargon. Wij zijn academische vakmensen en maken dus geen gebruik van vertaalrobots. Eerder een zeldzaamheid in onze sector; het garandeert u dat een menselijk oog uw tekst gelezen en geïnterpreteerd heeft en met vakkundige perfectie heeft omgezet. ​ Voor alle zakelijke vertalingen van de gangbare talen, kan u uitgaan van een vast tarief van € 0,15/woord in de brontaal, inclusief proeflezing, exclusief btw. De gangbare talen voor standaardteksten zijn Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans. Voor andere talen en afhankelijk van het type document kan dit tarief afwijken. Vóór aanvang van de vertaalwerken ontvangt u eerst een offerte; pas na uw bevestiging van prijs en levertermijn, vatten wij de werken aan. Wij doen ons best steeds korte deadlines en competitieve prijzen aan te bieden. --- Beëdigde en gelegaliseerde teksten Bepaalde documenten, zoals geboorteaktes, huwelijkscertificaten of gerechtsdocumenten mogen enkel door beëdigde vertalers behandeld worden. Hiervoor werken wij samen met een aantal gespecialiseerde vertalers die, afhankelijk van de gewenste taal, op korte termijn uw beëdigde vertaling kunnen afleveren. Onze vertalers zijn mee met de nieuwe wetgeving en hebben een digitale handtekening (certificaat), wat betekent dat u steeds gegarandeerde kwaliteit en rechtsgeldigheid ontvangt. ​​ Uw prijs hangt af van de lengte van het document, de brontaal en de doeltaal. ​​ Stuur vrijblijvend uw document naar ons toe. Dit kan op een aantal manieren: U e-mailt een zo duidelijk mogelijke scan of bewerkbaar bestand naar info@lcvb.be, liefst in een zo hoog mogelijke resolutie. U stuurt een zo duidelijk mogelijke foto, waarop alle tekst goed leesbaar is, naar onze Business WhatsApp. Vergeet de achterzijde niet. Lees in Vraag 2 waar je op moet letten. Onze voorkeur: U levert uw origineel document fysiek af bij ons kantoor in As. Geeft u best eerst een seintje voordat u binnenspringt of boek een afspraak, zodat u niet voor een gesloten deur staat. ​Vóór aanvang van de vertaalwerken ontvangt u eerst een offerte; pas na uw bevestiging van prijs en levertermijn, vatten wij de werken aan. Wij doen ons best steeds korte deadlines en competitieve prijzen aan te bieden.
 • Moet ik op voorhand betalen?
  Op deze vraag luidt een tweeledig antwoord. Particulieren, die vaak beëdigde of gelegaliseerde vertalingen nodig hebben, krijgen een factuur vóór de aflevering van hun vertaalde documenten. Na betaling van deze factuur (of het verzenden van een betaalbewijs - dit mag trouwens via WhatsApp) bezorgen wij de vertaling digitaal, per post of persoonlijk in de bus van onze klant. ​ Bedrijven betalen pas na het ontvangen van de factuur en volgens de vermelde betalingsvoorwaarden. Nieuwe bedrijven vragen wij soms om alvast een voorschot te betalen, als dit als nieuwe klant om een erg grote opdracht gaat. Onze boekhoudafdeling stuurt de factuur meestal op het einde van de maand op, de betaaltermijn is 30 dagen.
 • Bestaan er subsidies voor vertalingen?
  Jazeker. Voor Vlaamse ondernemingen geven wij alvast deze link mee. Contacteer ons voor meer mogelijkheden.
Praktische informatie: FAQ
bottom of page