Copying Down

Praktische informatie

Alle antwoorden op uw vragen

Contact
 
Een vraagteken middenin een tekstballon

Welke talen biedt LCVB aan?

Onze huisspecialiteit is het Engels. Zoals de Ierse Nobelprijswinnaar George Bernard Shaw zeer eloquent verwoordde: "English is the easiest language to speak badly". Met zelf een Masterdiploma Vertaalkunde Engels - Italiaans op zak, continuous improvement en ondertussen een jarenlange ervaring in verschillende (technische) jargons, durf ik mezelf met een gerust hart 'Specialist Engels' te noemen.

Uiteraard ben ik niet de enige vertaler van LCVB. Hoe zit het met de andere talen? Geen probleem. Wij werken (enkel) met gediplomeerde en even gedreven vertalers samen als ikzelf. Na een proefvertaling of een bewijs van vakkennis en ervaring, tekenen onze vertalers een freelance agreement (met NDA)  en gaan zij voor ons aan de slag. Momenteel werken wij met een tiental vaste vertalers voor  de meest gangbare talen zoals het Frans, het Arabisch, het Duits, het Spaans en het Italiaans. Contacteer ons gerust voor andere talen; wij kunnen je vast verderhelpen.

Een vraagteken middenin een tekstballon

Hoe lever ik mijn documenten aan?

Meestal zijn professionele documenten opgesteld in een werkbaar bestand, zoals Word, Excel of PowerPoint. U krijgt uw vertaalde documenten ook terug in hetzelfde format en met dezelfde lay-out.


Particulieren of bedrijven die een officieel document willen laten vertalen, mogen ook een duidelijke en volledige foto van dit document doorsturen per WhatsApp. Hiermee kunnen wij verder. U ontvangt uw vertaling dan in een Word- of .pdf-bestand. 

Welke informatie krijgen wij graag van u bij aanlevering van de teksten: voor welk doelpubliek is de vertaling bedoeld (indien dit niet duidelijk zou zijn), tegen wanneer heeft u de vertaling ten laatste nodig en wie is de contactpersoon intern zodat wij vragen kunnen stellen mocht er iets niet duidelijk zijn. Soms zijn bronteksten niet transparant genoeg opgesteld om een juiste weergave in de vertaling te kunnen garanderen.

Indien nodig, brengen wij een bezoek aan de firma. Vooral voor bedrijven van hoogtechnologische aard, waarbij de werking van de machines, sensoren, onderdelen en de omgang met het opererend personeel van groot belang zijn voor een correcte vertaling, maken wij met plezier tijd voor dit bezoek en deze kennismaking. 

Een vraagteken middenin een tekstballon

Hoe zie ik hoeveel woorden mijn document bevat?

Vertaaloffertes worden bijna altijd berekend met een prijs per woord in de brontaal. Je kan zelf een indicatie krijgen van de prijs door het aantal woorden van je document te vermenigvuldigen met de standaardprijs € 0,14. Maar hoe weet je nu hoeveel woorden je document telt?

Voor Word-documenten is dit gemakkelijk. Ruw geschat telt een volle pagina tekst 500 woorden. Wil je het precieze aantal weten dan kijk je links onderaan in de grijze balk onder je document. Naast het aantal pagina's zie je daar het aantal woorden van dit complete document. Voor een ruimer overzicht met het aantal woorden of het aantal karakters (met en zonder spaties) kijk je in de menubalk bij Controleren en dan Woorden tellen

Voor andere formats wordt het moeilijker; zij geven deze optie vaak niet. Als je op voorhand toch een idee wil hebben, kan je de woorden kopiëren naar een Word-bestand om op die manier toch het aantal woorden te kennen. Bovendien geldt deze simpele regel van het aantal woorden niet voor officiële documenten (beëdigde en/of gelegaliseerde vertalingen), waarbij prijzen sterker afhangen van talencombinaties en officiële procedures. 

Om dadelijk de juiste prijs te weten stuur je best gewoon je document naar ons toe. Binnen de paar uur ken je dan de totaalprijs voor jouw vertaalwerk. 

Een vraagteken middenin een tekstballon

Hoelang moet ik wachten op mijn vertaling?

Levertermijnen worden steeds onderling besproken, afhankelijk van de agenda van de vertaler en de urgentie van de vertaling. LCVB staat erom bekend krappe deadlines te respecteren en is geen 9-5-vertaler. Uw noodzaak is onze noodzaak. Wij maken voor hoogtechnologische teksten of voor teksten van juridische aard gebruik van een proeflezer, iemand die de vertaling controleert aan de hand van de brontekst. Deze specialist heeft uiteraard ook tijd nodig, maar geen nood: dit wordt steeds vanaf het begin met u zo gecommuniceerd. Deze revisie maakt overigens deel uit van onze diensten en zit steeds in de prijs inbegrepen.

Voor gelegaliseerde vertalingen hangen wij helaas af van het Nationaal Register, een dienst verbonden aan de FOD Justitie, gevestigd in Brussel. Sinds 1 januari 2021 is het legalisatieproces veranderd. Dit heeft de doorlooptijd helaas zwaar beïnvloed. Wij doen ons best om uw gelegaliseerde vertalingen zo spoedig mogelijk af te leveren maar zijn dus gebonden aan deze beperking. Wij houden u steeds zo goed mogelijk op de hoogte. 

Een vraagteken middenin een tekstballon

Zijn er kwaliteitscontroles?

Dit is een zeer goede en belangrijke vraag. Bij ons wordt elke vertaling nagekeken en indien mogelijk nagelezen door een moedertaalspreker. Dit is niet altijd mogelijk omdat er voor bepaalde minder courante talen zoals het Hongaars, het Swahili of het Russisch minder vertalers beschikbaar zijn. Om die reden werken wij enkel samen met vertalers die ten eerste zélf een kwaliteitsronde uitvoeren, voordat zij het vertaalwerk terug naar de hoofdzetel sturen. Vanaf het moment dat ik twijfel over bepaalde termen of bewoordingen, schakel ik een extra proeflezer in; deze kost wordt uiteraard nooit doorgerekend aan de klant.

LCVB levert nooit teksten in waarvan de kwaliteit niet gecontroleerd werd. 

Mocht u toch een interpretatiefout ontdekken in uw vertaling, breng ons hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Wij leggen graag uit waarom bepaalde keuzes gemaakt werden of we passen de tekst naar uw wensen aan. Redigeren, reviseren en vertalen blijven erg persoonlijke vaardigheden die steeds aan interpretaties en meningen onderworpen zijn. Wij doen ons best steeds naar uw wensen te vertalen, ons te houden aan de schrijfstijl van de originele auteur en aan het oog van de doelgroep.

Een vraagteken middenin een tekstballon

Moet ik op voorhand betalen?

Op deze vraag luidt een tweeledig antwoord.
Particulieren, die vaak beëdigde of gelegaliseerde vertalingen nodig hebben, krijgen een factuur vóór de aflevering van hun vertaalde documenten. Na betaling van deze factuur (of het verzenden van een betaalbewijsje - dit mag trouwens via WhatsApp) bezorgen wij de vertaling per post of persoonlijk in de bus van onze klant.

Bedrijven betalen pas na het ontvangen van de factuur en volgens de vermelde betalingsvoorwaarden. Nieuwe bedrijven vragen wij soms om alvast een voorschot te betalen, als dit als nieuwe klant om een erg grote opdracht gaat. Onze boekhoudafdeling stuurt de factuur meestal op het einde van de maand op.

Een vraagteken middenin een tekstballon

Zijn er subsidies voor vertalingen?

Jazeker. Voor Vlaamse ondernemingen geven wij alvast deze link mee. Contacteer ons voor meer mogelijkheden.