top of page
Color logo with background_edited.jpg

Tolken - Technisch & Juridisch

Het onderscheid tussen een vertaler en een tolk is niet altijd duidelijk. 
Een vertaler zet geschreven teksten om in de andere taal,
een tolk zet gesproken teksten om in een andere taal. 
Hoewel we in dezelfde sector opereren, vereisen beide specialisaties
totaal verschillende vaardigheden.

Tolken worden ingeschakeld voor technische vergaderingen, persconferenties, juridische bijstand 
op de rechtbank, technische productpresentaties, producttrainingen aan uw anderstalig personeel, 
kortom, overal waar u uw boodschap op een correcte en discrete manier aan uw meertalig publiek
of aan uw anderstalige gesprekspartner wil overbrengen.

 

We maken gebruik van professionele installaties, waarbij u zich geen zorgen hoef te maken om
de technische kant; die nemen wij voor onze rekening. Wij zorgen eveneens voor microfoons, headsets en alle andere benodigdheden, inclusief technische bijstand tijdens uw event.

 

LCVB werkt sinds kort samen met een app-ontwikkelaar die meer dan 30 jaar ervaring in de tolkwereld kan voorleggen. Dankzij deze app kunnen bepaalde tolkopdrachten volledig online verlopen. Dit videogebaseerd tolkplatform is kostenbesparend (geen technische opbouw, geen vervoerskosten), u krijgt eveneens de beste tolken tot uw beschikking en het is uitermate geschikt voor een groot aantal meertalige samenkomsten.

 

Stel ons de vraag en wij stellen u steeds de meest geschikte tolkvorm voor.  

bottom of page