top of page

Privacybeleid

Taalbankier LCVB (verder in de tekst afgekort tot LCVB), wettelijk vertegenwoordigd door Veerle Bammens, gevestigd te 3665 As, Boshoekstraat 8, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens LCVB: per mail op info@lcvb.be, per post op Boshoekstraat 8 te 3665 As (België), per telefoon op het nummer +32497467908. Contactpersoon: Veerle Bammens.

Persoonsgegevens die wij verwerken: LCVB verwerkt de persoonsgegevens die u ons aanlevert voor het gebruik van onze diensten en/of voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief, inloggegevens op de website, persoonlijke gegevens die inbegrepen zijn in de teksten die u ons aanlevert. Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: (a) voor– en achternaam, (b) adresgegevens, (c) telefoonnummer, (d) e-mailadres, (e) IP-adres, (f) gegevens over uw activiteiten, (g) financiële gegevens bij betaling via onze website, (h) gevoelige gegevens allerhande als deze in de teksten beschreven staan.

Als vertaler is LCVB gebonden aan discretie en beroepsgeheim. Desalniettemin benadrukken wij bovendien dat onze website en/of diensten niet de intentie hebben gegevens te verzamelen en te gebruiken voor andere doeleinden dan ons einddoel, zijnde: (a) verwerking van teksten voor vertaling, (b) revisie, (c) hertaling of (d) andere taaldiensten,(e)afhandelen van betaling voor een van onze diensten, (f) klantencontact om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, (g) goederen of diensten af te leveren, (h) verwerking van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens nodig voor facturatie of belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming: LCVB neemt geen persoonlijke beslissingen over het gebruik van aangeleverde gegevens, als deze (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de desbetreffende personen. Besluiten over verwerking van computergegevens worden genomen door computersystemen of -programma’s, zonder dat er een tussenpersoon van LCVB aan te pas komt.


Duur van bewaring: LCVB is wettelijk verplicht alle persoonsgegevens voor 7 jaar te bewaren, fysiek, dan wel digitaal, gearchiveerd, dan wel bereikbaar. Dit geldt voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: (a) personalia, met als reden: facturatie, naslagwerk, vergelijkende gegevens voor toekomstige projecten, en (b) digitale gegevens zoals IP-adres en mailadres, met als reden: mogelijke marketingdoeleinden of geautomatiseerde opslag.

Delen van persoonsgegevens met derden: LCVB verbindt zich ertoe discreet om te springen met uw persoonlijke gegevens en zal gegevens uitsluitend gebruiken voor zijn beroepsactiviteiten, voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als wij andere gegevensverwerkers inschakelen voor de uitvoering van uw project, zorgen wij onderling voor een verwerkersovereenkomst en garanderen wij eenzelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LCVB blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken: De website van LCVB gebruikt de gangbare, functionele cookies, waarvoor u een melding krijgt bij het openen van de site. Door deze melding weg te klikken of door op ‘akkoord’ te klikken, gaat u inherent akkoord met het gebruik en de verwerking van deze cookies. Een cookie is een miniem tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die de LCVB-website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies helpen ons, onze website te optimaliseren. U kunt zelf uw browser zo instellen dat deze geen cookies opslaat of aan het einde van de sessie alle cookies wist. U kunt alle informatie die eerder werd opgeslagen van uw browser verwijderen via de instellingen.


Inzage, aanpassen of verwijderen van gegevens: U heeft steeds het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u steeds het recht om uw eerdere toestemming voor de verwerking van uw gegevens weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden van LCVB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben, in een computerbestand naar u, of naar een door u gespecificeerde organisatie te sturen.


Uw verzoek tot inzage, correctie, wijziging, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van toestemming tot het gebruik en de verwerking van deze gegevens kunt u richten tot ons algemeen mailadres, waarna het bij de verantwoordelijke terechtkomt: info@lcvb.be. Om ons ervan te vergewissen dat de juiste persoon dit verzoek aanbrengt, vragen wij u hierbij een vorm van identificatie mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, mag u in dit bewijsstuk enkele gegevens uitwissen of verwijderen, zolang wij duidelijk kunnen stellen dat de vraagsteller wel degelijk de eigenaar is van de persoonsgegevens waarover de vraag gesteld wordt. U krijgt dan van ons, uiterlijk binnen de 5 werkdagen, een reactie op uw verzoek.
LCVB wijst u erop dat u steeds een klacht kan indienen bij de Nationale Gegevensbescherming Autoriteit via de volgende website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Hoe beveiligen wij uw gegevens: LCVB neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en stelt alles in het werk om deze te beveiligen door middel van de gepaste maatregelen om zo misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch vermoeden dat er iets is misgelopen of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, op voornoemde mogelijke contactmanieren.

Voor alle verdere vragen of als er dingen onduidelijk zijn, bent u steeds vrij ons te contacteren: info@lcvb.be.

Privacybeleid: Privacy Policy
bottom of page