top of page

Vertalingen

logo taalbankier LCVB, vertalingen, tolkopdrachten, beëdigde vertalingen, professioneel vertaler, taallessen, copywriting

Beëdigde of vrije vertalingen

Technische & Juridische vertalingen

Voor teksten van een hoger niveau


Onze specialiteit ligt in het vertalen van technische en juridische teksten. Wij kunnen u verzekeren dat zowel juridische documenten (zoals contracten, overeenkomsten of statuten) als technische formulieren (handleidingen, veiligheidsbrochures, werkinstructies) ons linguïstische lievelingsgerecht zijn. Deze teksten bevatten overigens een bepaalde vakterminologie, die niet iedere vertaler eigen is. Wij leggen per klant een databank aan, waarbij we het toepassen van het bedrijfseigen jargon kunnen respecteren en garanderen.

 

De vakgebieden waar wij het meeste in thuis zijn, zijn de automotive sector, de bouwsector en de tandtechnische sector.

Discretie is uiteraard steeds gegarandeerd voor alle soorten teksten. Indien nodig ondertekenen wij een NDA/geheimhoudingsovereenkomst

technische vertalingen, automotive vertalingen, logo taalbankier LCVB, vertalingen, tolkopdrachten, beëdigde vertalingen, professioneel vertaler, taallessen, copywriting

Beëdigde vertalingen

Met of zonder legalisatie

Geboorteaktes, huwelijkscertificaten, diploma's, vonnissen en andere wettelijke documenten mogen enkel door beëdigde vertalers behandeld worden. Sinds de nieuwe wetgeving beschikken onze beëdigde vertalers over een digitale handtekening die geldig is voor zowel de legalisatie als de beëdiging. Hierdoor bent u zeker van kwaliteit en rechtsgeldigheid. Heeft uw document een apostille (nodig)?
Wij helpen u graag verder.

Prijzen verschillen sterk en zijn afhankelijk van de talencombinatie en het soort document. U bezorgt ons best een zo duidelijk mogelijke scan of foto van uw document(en), per mail of per WhatsApp en u krijgt zo spoedig mogelijk de beste prijs voor uw vertaalwerk. Wij bezorgen u, indien gewenst, eveneens extra informatie omtrent de verdere afhandeling van uw dossier bij de nodige overheidsdiensten.

juridische vertalingen, tolk in de rechtbank, taalbijstand, wetteksten, wetboeken, huwelijksakte, geboorteakte, beëdigde vertalingen

Andere zakelijke vertalingen

Van al uw professionele teksten

Uw taal is uw uithangbord. LCVB zorgt ervoor dat uw zorgvuldig opgestelde teksten ook in de vreemde taal naar uw klanten of relaties gecommuniceerd kunnen worden. Dit kan gaan van belangrijke interne documenten, tot mailverkeer, marketingteksten of zelfs socialemediaberichten. U levert ons de teksten (liefst) in een Word-bestand aan en wij zorgen dat u deze zorgvuldig vertaald terug ontvangt; steeds binnen de afgesproken termijn.

Discretie is uiteraard steeds gegarandeerd voor alle soorten teksten. Indien nodig ondertekenen wij een geheimhoudingsovereenkomst

logo taalbankier LCVB, vertalingen, tolkopdrachten, beëdigde vertalingen, professioneel vertaler, taallessen, copywriting

- Hoe moeilijker de tekst, hoe harder ik me erin vastbijt - E.J. (LCVB-vertaler)

Technische
Beëdigde
bottom of page